II Curs d’Iniciació a la d’Informàtica Musical: Notació, Edició i Composició amb SIBELIUS

II CURS INICIACIÓ A LA INFORMÀTICA MUSICAL. NOTACIÓ, EDICIÓ I COMPOSICIÓ AMB SIBELIUS.

—– INSCRIPCIÓN ONLINE —–

INTRODUCCIÓ:

Sibelius és un editor de partitures, és a dir un programa complet per
escriure, executar, imprimir i publicar partitures de música. Va ser creat per
l’empresa Sibelius Programari, actualment comprat per Avid Technology.
Està dissenyat per a tota classe de músics, des d’estudiants i professors fins
a compositors professionals. Sibelius permet treballar amb diferents
formats d’introducció de les notes, des de gravació amb dispositius MIDI a
selecció amb el ratolí. La col·lecció de plug-ins és immensa i permet fer
funcions avançades d’edició i composició en molt pocs passos. Compta
també amb el plug-in Scorch que permet publicar partitures al web de
manera que es puguin reproduir, imprimir o baixar. Aquest és el sistema
utilitzat al seu lloc de partitures http://www.sibeliusmusic.com. Aquest
format està sent utilitzat per l’enciclopèdia Oxford Music Online per editar
els seus exemples musicals de manera que puguin escoltar-se i interactuar
amb ells.
A més de crear pàgines web, Sibelius pot exportar la partitura en formats:
MIDI, imatge (tiff, png, eps, bmp), PDF, àudio (.wav). L’última versió és la
8’5. Pot funcionar oficialment en els sistemes operatius Microsoft
Windows, i Mac OS X.

El present curs està dividit en 5 temes en què veurem diferents qüestions
de grafia i composició musical.
L’àmbit de persones que pot beneficiar-se d’aquest curs és, en termes
generals, força ampli.
Com a docents relacionats amb la música, i atès que utilitzem un sistema
de grafia estandarditzat, aprendrem a utilitzar un editor de partitures amb
solvència, que cobrirà la majoria de les nostres necessitats diàries en el
procés educatiu.
Per tant, són possibles destinataris tots aquells docents que directament o
transversalment tinguin relació amb la notació musical: Músics, alumnes
de música, professors de primària, secundària, conservatoris elementals,
professionals, superiors, etc.
Tenint en compte que encara que els sistemes de notació són exactament
els mateixos, trobarem que cada alumne tindrà més interès en uns aspectes
que en altres, en funció de les seves necessitats de treball (partitures
mixtes, orquestrals, ban dístics, exercicis d’iniciació, apunts, etc.)
Aquest curs busca un equilibri entre tots els aspectes, aportant els
coneixements necessaris perquè cada alumne, en funció de les seves
necessitats, pugui aprofundir en la faceta més afí al seu quefer diari.

REQUISITS:
Els requisits per poder realitzar el curs són els següents:

 1. Ordinador personal (portàtil), amb sistema operatiu Windows o Mac
  OSX.
 2. Versió de prova o completa de Sibelius 7 o superior. Al començament
  del curs es desenvolupa com descarregar una versió funcional durant
  30 dies per poder realitzar el curs en cas de no disposar d’una versió
  completa.

OBJECTIUS:
Els objectius plantejats en el present curs són els següents:

 • Iniciar a l’alumne en la informàtica musical.
 • Conèixer els conceptes bàsics d’edició de partitures: Tipografies,
  ajustaments, disposicions, estils, etc.
 • Conèixer el maneig del programa d’edició de partitures Sibelius en la
  seva última versió (7 o superior).

DADES D’IMPORTÀNCIA:
Data del curs: Des de Dilluns 9 al divendres 13 de juliol de 16:00 a 18:00.
(10h lectives)
Periòde d’inscripció: fins el 6 de juliol

PROFESSOR/COORDINADOR DEL CURS: FCO VALOR LLORENS
Lloc: Aula solfeig de la sede de la Unió Musical Contestana
Preu: 80€.

 

PDFicon2Descarga cartell

 

PDFicon2Descarga DOCUMENTACIÓ