Oboe

ALICIA IGUAL BLASCO

Naix a Cocentaina a l’any 1974, començà els seus estudis de solfeig als 9 anys amb la mà de son pare Enrique Igual Pérez, seguidament començà a estudiar la bandurría formant part de l’Orquestra de Pols i Plectre “La Paloma” als 12 anys. Més tard decideix tocar l’oboè, començant a estudiar a l’Unió Musical Contestana  amb el Mestre En José Pérez Vilaplana. Entrà a formar part de l’Unió Musical Contestana a l’any 1.988.

Estudía oboè amb els professors: Pepe Díaz, Jordi Soler, Pep Zafrilla, María Jesús Morant, Jesús Meliá i realitza cursos de perfeccionament amb: Dorin Gliga, Jesus Tamarit, i altres.

A l’any 1.999 obté el titol de professora d’oboè al Conservatori “Oscar Esplà” d’Alacant.

Actualment es professora  d’oboè, bandurria i llenguatge musical a l’Escola Comarcal del Comtat, professora d’iniciació musical i d’oboè a l’Unió Musical Contestana i professora d’oboè a L’Ateneu Musical Contestà.

ALICIA IGUAL BLASCO

Naix a Cocentaina a l’any 1974, començà els seus estudis de solfeig als 9 anys amb la mà de son pare Enrique Igual Pérez, seguidament començà a estudiar la bandurría formant part de l’Orquestra de Pols i Plectre “La Paloma” als 12 anys. Més tard decideix tocar l’oboè, començant a estudiar a l’Unió Musical Contestana amb el Mestre En José Pérez Vilaplana. Entrà a formar part de l’Unió Musical Contestana a l’any 1.988.

Estudía oboè amb els professors: Pepe Díaz, Jordi Soler, Pep Zafrilla, María Jesús Morant, Jesús Meliá i realitza cursos de perfeccionament amb: Dorin Gliga, Jesus Tamarit, i altres.

A l’any 1.999 obté el titol de professora d’oboè al Conservatori “Oscar Esplà” d’Alacant.

Actualment es professora d’oboè, bandurria i llenguatge musical a l’Escola Comarcal del Comtat, professora d’iniciació musical i d’oboè a l’Unió Musical Contestana i professora d’oboè a L’Ateneu Musical Contestà.